DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI CEG MUSIC FESTIVAL 2017

 

BẢNG A

450 Nguyễn Thị Thanh Xuân Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Nhất
79 An Chí Dũng Ninh  Bình Nhì
50 Đàm Vũ Nhật Minh Hà Nội Nhì
52 Phạm Ngọc Chi Hà Nội Ba
135 Lê Thị Minh Phương Hà Nội Ba
154 Trần Băng Tâm Hà Nội Ba
46 Đặng Lê Minh Anh Hà Nội Ba
160 Trần Khánh An Trung tâm Tonic (Hà Nội) Khuyến Khích
148 Nguyễn Chí Dũng Hưng Yên Khuyến Khích
202 Nông Hoàng Phương Linh Câu lạc bộ Chopin (Lạng Sơn) Khuyến Khích
201 Lý Phương Anh Câu lạc bộ Chopin (Lạng Sơn) Khuyến Khích
158 Tạ Anh Vũ Trung tâm Yoshine Melody (Hà Nội) Khuyến Khích
152 Đinh Nhật Minh Trung tâm Piano Art (Ninh Bình) Khuyến Khích
139 Tô Hải Phong Trung tâm Royal Music (Hà Nội) Khuyến Khích


BẢNG B1

31 Đặng Trang Anh Hà Nội Nhất
30 Nguyễn Vũ Nhật Minh Hà Nội Nhì
110 Hoàng Kim Gia Bảo Đắc Lắc Nhì
33 Đặng Tuệ Minh Hà Nội Ba
27 Nguyễn Tuệ Nhi Hà Nội Ba
130 Nguyễn Phương Nguyên Hanoi Institute Of Music Ba
118 Phan Tuệ Nhi Hà Nội Khuyến Khích
28 Lê Phương Ngọc Bảo Hà Nội Khuyến Khích
41 Đào Quang Linh Hà Nội Khuyến Khích
42 Đỗ Đình Khánh Vy Hà Nội Khuyến Khích
452 Hồ Trung Quân Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
126 Nguyễn Minh Châu Trung tâm P.O.D (Hà Nội) Khuyến Khích
133 Ngô An Minh Châu Trung tâm Tonic (Hà Nội) Khuyến Khích
36 Phan Mai Anh Trung tâm Greenland Music (Hà Nội) Khuyến Khích 


BẢNG B2

422 Nguyễn Đức Kiên Hà Nội Nhất
69 Vũ Ánh Hằng Nga Hà Nội Nhất
67 Đặng Yến Nhi Hà Nội Nhì
72 Nguyễn Hoàng Thảo Anh Hà Nội Ba
454 Nguyễn Lưu Thu Linh Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Ba
66 Dương Bảo Hân Trung tâm CEG (Hà Nội) Ba
186 Nguyễn Huy Minh Bảo Hà Nội Khuyến Khích
192 Dương Ngọc Châu Anh Hà Nội Khuyến Khích
89 Dương Thị Thanh An Trung tâm Bạch Dương (Hà Nội) Khuyến Khích
456 Hoàng Lê Kim Bảo Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
185 Lê Bình Nhi Trung tâm Piano Art (Ninh Bình) Khuyến Khích
155 Lê Phương Thảo Trung tâm Helen (Vĩnh Phúc) Khuyến Khích
455 Nguyễn Lưu Hà Linh Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
168 Phạm Nguyên Khánh Hà Nội Khuyến Khích
70 Nguyễn Ngọc Hà Hà Nội Khuyến Khích


BẢNG C

420 Nguyễn Trung Đức Hà Nội Nhất
404 Nguyễn Thế Duy Hà Nội Nhất
77 Đỗ Vũ Khánh Linh Hà Nội Nhì
16 Lê Kỳ Nam Hà Nội Nhì
15 Nguyễn Đỗ Quý Linh Hà Nội Ba
87 Lê Đức Hiếu Hà Nội Ba
14 Phạm Ngọc Diệp Hà Nội Ba
90 Nguyễn Trà Hương Quảng Ninh Khuyến Khích
10 Lê Vân Anh Hà Nội Khuyến Khích
109 Nguyễn Hải Anh Hà Nội Khuyến Khích
100 Doãn Minh Anh Trung tâm PRS (Hà Nội) Khuyến Khích
84 Nghiêm Việt Thanh Xuân Quảng Ninh Khuyến Khích
458 Nguyễn Gia Huy Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
212 Vương Sỹ Hải Trung tâm Royal Music (Hà Nội) Khuyến Khích
210 Ngô Diệu Hương Trung tâm CEG Khuyến Khích
107 Vũ Gia Hân Hà Nội Khuyến Khích
108 Nguyễn Phương Linh Trung tâm Tonic (Hà Nội) Khuyến Khích


BẢNG CHUYÊN NGHIỆP

421 Vũ Nguyễn Hải Chi Hà Nội Nhì
424 Đặng Thái Vũ Hà Nội Ba
425 Đặng Châu Anh Hà Nội Ba
188 Trần Đỗ Phương Linh Hà Nội Khuyến Khích
113 Lưu Việt Bách Trung tâm Royal Music (Hà Nội) Khuyến Khích
423 Ngô Gia Bảo Hà Nội Khuyến Khích
426 Lê Thùy Dung Hà Nội Khuyến Khích


BẢNG NHẠC CỤ

347 Đoàn Thị Mỹ Duyên Hà Nội Nhất
354 Trần Việt Linh Hà Nội Nhì
411 Nguyễn Việt Quang Huy Hà Nội Ba
343 Nguyễn Văn Vượng Hà Nội Ba
302 Nguyễn Vũ Nhật Minh Hà Nội Ba
303 Dương Bảo Lâm Trung tâm CEG (Hà Nội) Ba
459 Hồ Nguyễn Đức Mạnh Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Ba
357 Nguyễn Hải Anh Hà Nội Ba
461 Phan Trương Trí Minh Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
460 Nguyễn Mạnh Cường Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
305 Lê Bảo Hân Hà Nội Khuyến Khích
364 Nguyễn Mỹ Trang Trung tâm Yoshine Melody Khuyến Khích
442 Hoàng Đức Anh Hà Nội Khuyến Khích
468 Hoàng Lê Kim Bảo Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
352 Ngô Anh Tài Thái Nguyên Khuyến Khích
318 Lê Hồng Anh Trung tâm CEG (Hà Nội) Khuyến Khích
341 Phạm Duy Minh Hà Nội Khuyến Khích
350 Đặng Huyền Nga Trung tâm CEG (Hà Nội) Khuyến Khích


BẢNG HÁT

389 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trung tâm Yoshine Melody (Hà Nội) Nhì
405 Ninh Quỳnh Như Trung tâm CEG (Hà Nội) Nhì
390 Nguyễn Phúc Hưng Hà Nội Ba
377 Hoàng Trọng Tùng Hà Nội Ba
323 Lê Yến Trân Hà Nội Ba
375 Nguyễn Linh Chi Trung tâm P.O.D (Hà Nội) Ba
391 Nguyễn Thị Mai Khanh Trung tâm Bạch Dương (Hà Nội) Khuyến Khích
466 Vũ Đan Chi Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích
321 Đào Minh Phương Hà Nội Khuyến Khích
331 Trần Quỳnh Anh Quảnh Ninh Khuyến Khích
333 Nguyễn Vũ Thục Anh Hà Nội Khuyến Khích
388 Trịnh Ngọc Khánh Trung tâm Yoshine Melody (Hà Nội) Khuyến Khích
369 Ngọ Bảo Nhi Hà Nội Khuyến Khích
382 Nguyễn Ngọc Linh Trung tâm Ataca (Hà Nội) Khuyến Khích
465 Hồ Sỹ Việt Khoa Trung tâm Dream Land (Nghệ An) Khuyến Khích

BẢNG BAND

398 Dukka Band Hà Nội Nhất
397 Bèo Band Hà Nội Nhì
395 Rong Band Hà Nội Ba
402 TDA Band Hà Nội Khuyến Khích