Danh sách thí sinh đạt giải CEG Music Festival 2019

GIẢI NHẤT CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TOÀN QUỐC

Giải Nhất
Hạng mục Pop-solo
P230 Trần Việt Linh Hà Nội
P345 Nguyễn Hữu Đạt Nghệ An
Pop – Ban nhạc
P258 Ban nhạc Gà con Hải Phòng
Classic- Bảng A
A149 Trần Danh Hiển Hà Nội
Classic – Bảng B
B063 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nghệ An
B172 Trần Đức Anh Hà Nội
Classic-  Bảng C
C112 Trần Quang Đạt Hà Nội
Classic – Bảng D
D045 Võ Hà Phương Anh Piano Thanh Hà – Hà Nội
Classic – Bảng E
E124 Đàm Vũ Nhật Minh Hà Nội
Classic – Bảng F
F130 Nguyễn Hải Anh Hà Nội

 

GIẢI NHÌ CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TRÊN TOÀN QUỐC

Giải Nhì
Hạng mục Pop – Solo
P219 Trần Hồng Thái Hưng Yên
P196 Tô Nhật Hà Hoàng Vân Art – Hà Nội
P229 Nguyễn Hải An Hà Nội
P351 Nguyễn Hà Linh TTNT Bel canto – Thái Nguyên
P239 Nguyễn An Nam Hà Nội
P357 Phạm Hồng Hải TTNT Bách Việt – Thái Nguyên
Hạng mục Pop – Band
P249 Sunday Chill Band Hà Nội
Classic – Bảng A
A238 Nguyễn Hoài Anh Hà Nội
A144 Quách Hà My Hà Nội
Classic – Bảng B
B309 Hồ Trung Quân Nghệ An
B169 Nguyễn Thiên Mỹ Hà Nội
B068 Trần Quang Minh Hà Nội
B087 Nguyễn Vương Định CLB Chopin Lạng Sơn
Classic – Bảng C
C097 Vũ Tất Hoàng Tôn Hoàng Vân Art – Hà Nội
C035 Vũ Ánh Hằng Nga Hà Nội
C332 Bùi Quang Khánh Hải Phòng
Classic – Bảng D
D339 Trần Trung Kiên Hải Phòng
D189 Nguyễn Thanh Vũ TTNT Bắc Giang
Classic – Bảng E
E122 Lê Xuân Bách CEG – Hà Nội
Classic – Bảng F
F254 Nguyễn Tuệ Nhi Hà Nội

 

GIẢI BA CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TOÀN QUỐC

Giải ba
Hạng mục Pop – Solo
P227 Nguyễn Giang Nam Hà Nội
P344 Hoàng Thị Huyền Trang Nghệ An
P220 Nguyễn Hải Anh Hà Nội
P340 Nguyễn Văn Tuấn Khôi Nghệ An
P347 Nguyễn Phan Quỳnh Anh Nghệ An
P348 Vũ Thị Thảo Vy Nghệ An
Hạng mục Pop – Band
P251 Laxie band Hà Nội
Classic – Bảng A
A300 Nguyễn Quốc Việt Nghệ An
A302 Nguyễn Lân Việt Hải Phòng
A147 Hoàng Bảo Hân Hà Nội
A305 Ngô Lê Hà TTNT Thiên thần nhỏ – Thái Nguyên
A303 Đinh An Khanh Hải Phòng
Classic – Bảng B
B167 Vũ Phương Thảo Hà Nội
B073 Nguyễn Tuệ Minh Hà Nội
B072 Nguyễn Cao Huy Hà Nội
B306 Nguyễn Tuấn Anh Nghệ An
B313 Đặng Nhật Minh Châu Hải Phòng
B308 Lê Tuấn Nghĩa Nghệ An
B175 Dương Khánh Phương Hà Nội
Classic – Bảng C
C109 Nguyễn Tuấn Phước Hà Nội
C036 Nguyễn Vũ Nhật Minh Hà Nội
C330 Đinh Khánh Vi Hải Phòng
C361 Nguyễn Lưu Hà Linh Hà Tĩnh
C034 Đặng Quỳnh Anh Hà Nội
C335 Nguyễn An Thịnh Hải Phòng
Classic – Bảng D
D338 Nguyễn Vũ Anh Quân Hải Phòng
Classic – Bảng E
E125 Lê Phan Bách Hà Nội
Classic – Bảng F
F132 Trương Hồ Điệp Hà Nội

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TOÀN QUỐC

Khuyến khích
Hạng Mục Pop – Solo
P346 Bạch Khánh Linh Nghệ An
P202 Trần Thu Hà TTNT Bắc Giang
P203 Nguyễn Bảo Hàn TTNT Bắc Giang
P343 Nguyễn Hồng Bảo Chi Nghệ An
P349 Phan Hoàng Minh Nghệ An
P214 Đặng Huyền Nga CEG – Hà Nội
P206 Nguyễn Thị Quyên Yoshine Melody – Hà Nội
P209 Vũ Anh Tuấn Yoshine Melody – Hà Nội
P356 Nguyễn Khánh Duy Thái Nguyên
Band Nhạc
P250 NA Acoustic Band Hà Nội
P248 Em Anh Band Hà Nội
P247 Strawberry Band Hoàng Thảo Art – Hà Nội
Classic – Bảng A
A145 Nguyễn Lê Quỳnh Chi Hà Nội
A304 Trần Nguyên Thảo Chi Hải Phòng
A301 Đỗ Quang Đức Hải Phòng
A009 Nguyễn Tài Tuệ CEG – Hà Nội
A010 Quỳnh Nga CEG – Hà Nội
Classic – Bảng B
B315 Đỗ Đăng Khôi Hải Phòng
B074 Vũ Nam Phong Hải Dương
B085 Lý Phương Anh CLB Chopin Lạng Sơn
B070 Hoàng Anh Vũ Hà Nội
B314 Nguyễn Minh Đức Hải Phòng
B318 Đào Thị Minh Thư Hải Phòng
B161 Nguyễn Uyên Nhi Yoshine Melody
B311 Nguyễn Châu Anh Hải Phòng
B079 Trần Đỗ Nhật Phương Hoàng Vân Art
Classic – Bảng C
C116 Nguyễn Trúc Cầm Hà Nội
C360 Nguyễn Lưu Thu Linh Hà Tĩnh
C329 Nguyễn Thị Thái Chi Hải Phòng
C042 Nguyễn Vũ Hà Hà Nội
C098 Phạm Nguyễn Hà Anh Hoàng Vân Art – Hà Nội
C105 Cao Thiện Nhân CEG – Hà Nội
C328 Lê Ngọc Hà Nghệ An
C331 Nguyễn Hữu Hoàng Hải Phòng
C333 Đặng Hoài Nam Hải Phòng
Classic – Bảng D
D121 Trần Dương Anh Quân CLB
Chopin Lạng Sơn
D192 Lương Đăng Quang Hà Nội
D046 Trần Lâm Hà Phương Piano Thanh Hà – Hà Nội
Bảng E(Competition)
E123 Phạm Minh Hải Hà Nội
E133 Phạm Hoàng Gia Phúc Hà Nội
Bảng F(Competition)
F129 Đinh Xuân Hà Hòa Bình
F131 Trần Đỗ Phương Linh Hà Nội
F126 Lương Văn Phúc CLB NT Chopin Lạng Sơn
F127 Hoàng Gia Khánh CLB NT Chopin Lạng Sơn

 

GIẢI TIỀM NĂNG CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TOÀN QUỐC

Tiềm năng
Hạng mục pop
P215 Dương Bảo Hân CEG – Hà Nội
P352 Vũ Đăng Khoa Thái Nguyên
P228 Phạm Chí Bằng Hà Nội
P231 Phạm Khánh An Lớp thầy Tú – Hà Nội
P325 Lương Thu Phương Nghệ An
P218 Nguyễn Thanh Bảo Nhi CEG – Hà Nội
P342 Hồ Nguyễn Đức Mạnh Nghệ An
P233 Nguyễn Phúc Hưng Hà Nội
P236 Nguyễn Vũ Nhật Linh Hà Nội
P257 Nguyễn Minh Ngọc Hà Nội
P350 Đỗ Thủy Quyên TTNT Bel canto – Thái Nguyên
P211 Minh Châu Hoàng Thảo Art – HÀ Nội
P355 Dương Đỗ Hà My Thái Nguyên
P216 Phạm Bảo Khanh CEG – Hà Nội
P237 Phạm Mai Anh Hà Nội
P031 Đinh Phương Ngọc TT âm nhạc Tuệ Anh – Hà Nội
P353 Nguyễn Huệ Phương TTNT Ươm mầm tài năng – Thái Nguyên
P358 Đinh Nguyễn Bảo Lâm Thái Nguyên
P359 Nguyễn Mai Hoa TTNT Music Way – Thái Nguyên
P341 Trần Đức Nguyên Nghệ An
P217 Đỗ Tú Linh CEG – Hà Nội
P188 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc CEG – Hà Nội
P194 Nguyễn Hà Tùng Chi Piano Mozart Hưng Yên
P354 Trần Mai Hương TTNT Bel canto – Thái Nguyên
P260 Nguyễn Hạnh Trang CEG – Hà Nội
Classic -Bảng A
A061 Đinh Nguyễn Khánh Linh Music Idol – Hà Nội
A054 Đậu Lê Minh Anh CLB Canary Art
A055 Hà Trường Giang CLB Canary Art
A004 Nguyễn Bùi Nhật Tiến Piano Thanh Hà
A049 Nguyễn Hoàng Mai Chi Star Music
A137 Nguyễn Hồng Ngọc Cô Nhung – Hà Nội
Classic-Bảng B
B316 Phạm Hoàng Mai Lan Hải Phòng
B075 Nguyễn Hương Giang Music Idol – Hà Nội
B319 Đỗ Thị Kiều Nhi Hải Phòng
B164 Tống Bảo Phương TT Piano Hải Dương
B317 Trần Bình Nguyên Hải Phòng
B312 Lê Đức Anh Hải Phòng
B183 Vũ Trần Hà Vy TT Piano Hải Dương
B307 Vũ Ngọc Phương Linh Nghệ An
B078 Vũ Anh Khôi Hoàng Vân Art – Hà Nội
B320 Trần Quế Chi Thái Nguyên
B321 Huỳnh Bảo Anh TTNT Thiên thần nhỏ – Thái Nguyên
B322 Lê Trang Linh TTNT Thiên thần nhỏ – Thái Nguyên
B310 Nguyễn Gia Thiên Nghệ An
B015 Nguyễn Tiến Dũng Piano Ngọc Ánh- Hà Nội
B158 Vũ Hà Linh Cô Nhung – Hà Nội
Classic -Bảng C
C024 Nguyễn Thị Minh Anh Piano Thanh Hà – Hà Nội
C267 Phạm Gia Bách CEG – Hà Nội
C106 Đàm Đức Kiên CEG – Hà Nội
C026 Trần Lê Tuệ Anh Piano Thanh Hà – Hà Nội
C326 Nguyễn Tiến Dương Nghệ An
C327 Vũ Đan Chi Nghệ An
C027 Nguyễn Đoàn Anh Đức Piano Ngọc Ánh – HÀ Nội
C323 Vương Thị Thu Trang Nghệ An
C324 Nguyễn Thục Huy Nghệ An
C119 Hoàng Quang Nguyên Lớp thầy Tú – Hà Nội
C102 Nguyễn Anh Duy Hoàng Thảo Art – Hà Nội
C337 Nguyễn Phương Chi TTNT Thiên thần nhỏ – Thái Nguyên
C334 Đỗ Thị Huyền Trang Hải Phòng
C178 Nguyễn Minh Thư Piano Mozart Hưng Yên
C336 Nguyễn Hoàng Khôi TTNT Bel canto – Thái Nguyên
C362 Hoàng Thị Phương Linh Hải Phòng

 

GIẢI THƯỞNG CỦA BAN TỔ CHỨC TRAO CEG MUSIC FESTIVAL 2019 MÙA 5 TOÀN QUỐC

Giải ban tổ chức trao
Người truyền cảm hứng
P196 Tô Nhật Hà Hoàng Vân Art – HN
C332 Bùi Quang Khánh Hải Phòng
Thí sinh Guitar xuất sắc nhất”
P211 Minh Châu Hoàng Thảo Art – HN
Thí sinh nhỏ tuổi nhất
A304 Trần Nguyên Thảo Chi Hải Phòng
Bình chọn yêu thích nhất Classic
C154 Hoàng Hải Giang Piano Hải Dương
Bình chọn yêu thích nhất Pop
C214 Đặng Huyền Nga CEG – HN